پاییز 97

ترموستات، قفل و چراغ: ابزارهای دیجیتال برای خانواده آزاری

اریکا اولسن، مدیر پروژه شبکه ایمنی در شبکه ملی برای خاتمه دادن به خشونت خانگی، در جلسات آموزشی درباره خشونت خانگی و تکنولوژی، از مردم خواست تا درباره نحوه استفاده از لوازم خانگی متصل به شبکه در شرایط سوء استفاده، صحبت کنند.

به گزارش سانفرانسیسکو: کسانی که با خطوط ارتباطی کمک اضطراری و پناهگاه خشونت­های خانگی تماس گرفتند، گفته­اند که احساس می­کنند که دیوانه شده­اند. یک زن که سیستم تهویه هوای خود را روشن کرده بود، گفت بدون حتی لمس کردن آن خاموش شده است. یکی دیگر گفت که شماره­های کد قفل دیجیتال درب خانه­اش هر روز تغییر می­کنند و او نمی­تواند دلیلش را بیابد. یکی دیگر به خط اورژانس خشونت­های خانگی گفت که زنگ درب خانه­اش مدام به صدا در می­آمد، بدون اینکه کسی آنجا باشد.

داستانهای آنها بخشی از یک الگوی جدید رفتاری درموارد خانواده آزاری است، که با پیشرفت تکنولوژی خانه های هوشمند مرتبط است. قفل،بلندگو، ترموستات، چراغ و دوربین متصل به اینترنت که به عنوان جدیدترین تسهیلاتخانگی به بازار عرضه شده است، در حال حاضر نیز به عنوان وسیله­ای برای آزار واذیت، نظارت، انتقام و کنترل استفاده می­شود.

در بیش از ۳۰ مصاحبه با نیویورک تایمز، قربانیانخشونت­های خانگی، وکلای آنها، کارکنان گرمخانه­ها و پاسخ گویان تماس­های اضطراریتوضیح دادند که چگونه این فناوری تبدیل به یک ابزار جدید هشدار دهنده شده است.آزاردهندگان با استفاده از برنامه­هایی بر روی گوشی­های هوشمند خود، که به دستگاه­هایفعال شده با اینترنت متصل هستند، می­توانند از راه دور وسایل خانه را کنترل کنند،گاهی شنود کنند و گاهی برای ترساندن و نشان دادن قدرتشان استفاده کنند. حتی پس ازاینکه یکی از افراد خانه را ترک کرد، دستگاه اغلب همان جا می­ماند و همچنان برایارعاب و گیج کردن استفاده می­شود.

برای قربانیان و پاسخ گویان اورژانس، اغلب تجربیاتناخوش­آیندی که ناشی از کمبود دانش در مورد اینکه چگونه فناوری­های هوشمند کار می­کنندو چقدر دیگران بر روی دستگاه قدرت و تسلط دارند و چگونه با استفاده از قانون می­توانبا این موارد برخورد و آن را متوقف کرد، تشدید می­شود.

اریکا اولسن، مدیر پروژه شبکه ایمنی شبکه ملی،پایان دادن به خشونت خانگی، در مورد جلساتی که پیرامون تکنولوژی و سوء استفاده برعهده دارد، گفت: “مردم شروع کرده اند به تبحر پیدا کردن و پرسش که درباره آنچه بکنند”. او گفت نگران بحث پیرامون سوء استفاده از تکنولوژی­های اورژانسیبوده است زیرا  ” نمی­خواستیم اینایده را به جهان معرفی کنیم، اما اکنون که این موضوع بسیار شایع شده است، ناچارهستیم ( چون دم خروس از زیر لباس بیرون زده است).”

بعضی از بزرگترین شرکت­های فناوری محصولات خانگیهوشمند مانند آمازون با بلندگوی اکو و ترموستات هوشمند الفبای Nestرا تولید می­کنند. این دستگاه­ها معمولا به عنوان همراهان زندگی مفید هستند، ازجمله زمانی که مردم در محل کار یا در تعطیلات هستند و می­خواهند خانه­های خود رااز راه دور نظارت کنند.

برخی از سازندگان دستگاه­ها گفته­اند که گزارشی رااز محصولات خود که در شرایط سوء استفاده باشند، دریافت نکرده­اند. گجت­ها را می­تواناز طریق دکمه­های reset و تغییرگذرواژه Wi-Fi خانگی، غیرفعال کرد، اما سازندگان آن گفته­اند که هیچ مشکلی وجود ندارد. کارهایی که برایآسان ساختن استفاده افرادی که حساب کاربری یک محصول هوشمند را کنترل می­کنند،استفاده می­شود، می­تواند به طور ناخواسته دسترسی هکرها به سیستم را نیز آسان­ترکند.

به نظر نمی­رسد که گروه یا اشخاصی استفاده نابجا ازدستگاه­های متصل به اینترنت خانگی را تحت نظر بگیرند، زیرا این تکنولوژی بسیارجدید است اگرچه به سرعت در حال فراگیری است. به گزارش مک کینسی در سال ۲۰۱۷، تخمینزده شده است که ۲۹ میلیون خانه در ایالات متحده به نوعی از تکنولوژی هوشمنداستفاده می کنند که پیش­بینی می­شود این مقدار تا ۳۱ درصد در سال افزایش پیدا کند.

با توجه به کسانی که در زمینه قربانیان خشونت خانگیمشغول به کار هستند، دستگاه­های متصل به اینترنت خانگی در طول سال گذشته به طورفزاینده­ای باعث افزایش خشونت خانگی شده است. کسانی که در خطوط اورژانس کار می­کنندمی­گویند، تعداد بیشتری از مردم در ۱۲ ماه گذشته بخاطر از دست دادن کنترل درها،بلندگوها، ترموستات­ها، چراغ­ها و دوربین­ها تماس گرفته­اند. وکلا نیز گفته­اند کهدرحال مباحثه برای اضافه کردن قوانینی برای محدود کردن استفاده از تکنولوژی سیستم­هایهوشمند خانگی هستند.

مونهار بختوانی، که پاسخگوی تماس­های خطوط تلفن ملیخشونت خانگی است می­گوید که زمستان گذشته شروع تماس­هایی با داستان­هایی در موردسوءاستفاده از لوازم هوشمند خانگی بوده است. او گفت ” تماس گیرندگان گفته­اندکه سوءاستفاده کنندگان از طریق کنترل از راه دور کنترل لوازم خانگی هوشمند آنها رادر دست گرفته­اند”.

گریسیا رودریگز که یک پناهگاه اورژانسی سی تختخوابیرا در مرکز صلح خانگی در سن­رافائل ایالت کالیفرنیا اداره می­کند، گفت “بعضیاز مردم اخیرا در داستان­هایشان از اتفاقات دیوانه­وار، مثل ترموستات که ناگهاندمایش به ۱۰۰ درجه می­رسد یا صدای اسپیکرهای هوشمند ناخودآگاه با صدای بسیار بلندموزیک پخش میکند، تعریف می­کنند”.

او افزود ” آنها احساس می­کنند که کنترل خانه­هایشاناز دستشان خارج می­شود. و بعد از اینکه چند روزی را در اینجا ماندند فهمیدند که ازآنها سوءاستفاده می­شده است”.

تکنولوژی هوشمند خانه­ها می­تواند به­راحتی به چنددلیل مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. دستگاه­های متصل به اینترنت خانگی مثل دوربین­هایامنیتی بسیار ارزان هستند بعضی از آنها فقط ۴۰ دلار هستند و نصب آنها بسیار راحتاست. اغلب کسی که در رابطه با فرد دیگری است، طرز استفاده و گذرواژه دستگاه­هایطرف دیگر را دارد و این قدرت را پیدا می­کند که از آن علیه آن طرف استفاده کند.

پاسخ­گویان اورژانس گفته­اند که بسیاری از کسانی کهمورد سوءاستفاده لوازم هوشمند خانگی قرار گرفته­اند، خانم بودند.

ملیسا گرگ، رئیس مرکز تحقیقات درIntelکه روی مفهوم تکنولوژی خانه­های هوشمند کار می­کند، گفت “گجت­های متصل بهاینترنت خانگی اغلب توسط مردان نصب می­شوند. جنی کندی، فوق دکترا تحقیقات دردانشگاه RMIT در ملبورناسترالیا که روی خانواده­هایی که دستگاه­های هوشمند خانگی دارند، تحقیق می­کند،گفت “بسیاری از زن­ها همه برنامه­ها را در تلفن­های همراه خود ندارند”.

بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری ۲۰۱۰، هر یک زن ازسه زن و هر یک مرد از چهار مرد قربانی خشونت­های فیزیکی و یاجاسوسی شریک زندگی­شان بوده­اند.

افرادی که با روزنامه تایمز، درباره مورد خشونتقرار گرفتن توسط دستگاه­های هوشمند خانگی صحبت کرده­اند، همه زن­هایی بوده­اند کهبسیاری از آنها از خانواده­های ثروتمندی بوده­اند که این تکنولوژی زندگی آنها رابهم ریخته است. آنها به دلایل امنیتی از اینکه اسم­شان فاش شود، امتناع کرده­اندزیرا آنها در حال ترک کسانی بودند که از آنها سوءاستفاده می­کرده­اند. داستان­هایآنها توسط کارکنان مرکز خشونت­های خانگی تایید و توسط وکلا در دست پیگیری بودهاست.

هر کدام از آنها گفته­اند که استفاده از لوازمخانگی متصل به اینترنت آنها توسط سوءاستفاده کنندگان­شان خشونت­آمیز و تهاجمی بودهاست. یکی از آنها آن را شکلی از جنگ جنگلی توصیف کرده زیرا سخت است که بفهمی از چهجهتی حمله می­شود. آنها همچنین آن را توزیع نامتقارن قدرت توصیف کرده­اند، زیراطرفشان کنترل تکنولوژی خانه و به علاوه خودشان را هم داشته است.

یکی از زنان که یک پزشک در دره سیلیکون است، گفتهاست؛ شوهرش که یک مهندس است کنترل ترموستات، کنترل چراغ­ها و کنترل موسیقی رادارد. او گفت “روابط خشونت­آمیز و سوءاستفاده­گر درباره قدرت و کنترل کردندیگری است و او از تکنولوژی برای این منظور استفاده می­کند. او گفت” او نمی­داندکه چگونه تمام این تکنولوژی کار می­کند و چه کار کند تا دسترسی شوهرش را به حساب­هایکاربری دستگاه­ها ببندد، اما گفت که آرزو می­کند که این تکنولوژی را به زودی بازپس گیرد”.

او گفت ” من برنامه ویژه­ای دارم که در حالاجرای آن هستم و یکی از آرزوهای من این است که روزی بتوانم بگویم : گوگل، هرموسیقی که من می­خواهم را بگذار”. اوافزود برنامه­اش در مورد ترموستات این است که آن را از دیوار بکند.

جنیفر بکر، وکیلی در مرکز قانونی Momentumعضو مدافعان حمایت از حقوق زنان گفت “متخصصان می گویند وقتی یک قربانی دستگاهرا لغو نصب می­کند (از کار می­اندازد)، می­تواند باعث تشدید درگیری شود. سوءاستفادهکننده می­بیند که دیگر دستگاه نیست و همین باعث بالا گرفتن خشونت می­شود”.

اوا گالپرین، رئیس امنیت سایبری در ElectronicFrontier Foundation در گروه حقوق دیجیتال گفت “متوقف کردناین دستگاه­ها حتی ممکن است برای قربانیان بدتر باشد، زیرا آنها نمی­دانند که سوءاستفاده­گرانآنها از چه راهی وارد می­شوند و لزوما هم نخواهند فهمید زیرا آنها کار با ایندستگاه­ها را نمی­دانند و فقط تنها کاری که می­کنند، این است که همه وسایل راخاموش می­کنند که همین باعث منزوی­تر شدن آنها می­گردد”.

به گفته خانم بکر مراجع قانونی ممکن است محدودیتداشته باشند. سوءاستفاده کنندگان یاد گرفته­اند که چطور از تکنولوژی برای افزایشقدرت و کنترل­شان در راه­هایی استفاده کنند که ورای حقوق جزا باشد. او گفت در بعضیاز موارد اگر یک سوءاستفاده کننده ویدئوهایی را که توسط دوربین­های متصل به اینترنتخانگی گرفته شده­اند را انتشار بدهد، می­تواند با استفاده از قوانین انتقام­جوییپورن، شریک زندگی سابقش را از انتشار عکس­ها و ویدئوهای خصوصی­شان در اینترنت بازدارد.

وکلا شروع به آموزش پاسخ­گویان خط­های اورژانس کرده­اندتا وقتی آنها تماسی با درخواست­های محدود کردن دریافت می­کنند، تمام لوازم هوشمندخانه را که برای قربانی؛ چه شناخته شده و چه ناشناخته باشند، به قاضی معرفی کنند.خانم بکر گفت بسیاری هنوز نمی­دانند که چطور این درخواست را بکنند، حتی اگر مردمبرای موارد محدودی مثل عوض شدن ناگهان دمای خانه و یا روشن شدن تلویزیون و یا چراغ­هاتماس بگیرند ممکن است قوانین no-contact  را تخطی نکند.

بسیاری از قانون گزاران گفته­ اند، تکنولوژی هنوز بسیار جدید است که بتوانند آن را در قوانین بگنجانند، علی رغم اینکه فعالیت­های مشکوکی در آن دیده­اند.

زاک پرون، رئیس پلیس در دپارتمان پالو آلتو ایالتکالیفرنیا گفت ” من مطمئنم که این اتفاق می­افتد. من در مورد عوارض روانیناشی از خشونت­های خانگی کاملا آگاهم. خشونت­های خانگی اکثرا در مورد کنترل کردناست. مردم فکر می­کنند خشونت فیزیکی است، اما در واقع خشونت احساسی نیز هست”.

روث پاتریک که WomanSV یک برنامهعلیه خشونت خانگی را در Silicon Valley اداره می­کندگفت “بعضی از مردم باور ندارند که استفاده از لوازم هوشمند خانگی خودش مشکلساز است”. او گفت که مراجعه کنندگانی دارد که بعد از اینکه مورد خشونت خانگیقرار گرفته­اند، تحت درمان روانپزشکی هستند تا درمان روانی به روی آنها صورتبگیرد.

او گفت ” اگر شما به فرد، اشتباهی بگویید کهشوهرش تمام حرکاتش را تحت نظر دارد و او می­داند که شما حتی تو اتاق خواب چه گفته­اید،به نظر دیوانه می­آیید. این آسان­تر است تا دیوانه به نظر بیایید تا اینکه باورکنید تمام این اتفاقات در حال روی دادن است”.

محققان می­گویند، پرسش از همه ساکنین خانه دربارهدرک تکنولوژی خانه هوشمند، ضروری است.

کیتی ری­جونز، رئیس اجرایی خط­های اورژانس خشونت­هایخانگی گفت ” وقتی تکنولوژی جدید پا به عرصه وجود می­گذارد مردم اغلب فکر می­کنندکه زندگی آنها بسیار راحت­تر خواهد شد. اما ما در نجات یافتگان خشونت­های خانگیخلاف این امر را می­بینیم”.

منبع : www.nytimes.com

درج نظر

درج پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوبترین‌ها

بالا