اخبار

تشخیص سرطان از طریق بوی دهان بیمار

تاکنون کاربردهای متنوعی از هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف به مرحله اجرا رسیده است.این موضوع تنها به رشته‌های مرتبط با انفورماتیک و روباتیک محدود نمی‌شود. از علومارتباطات تا پزشکی و علوم نظامی، هوافضا و خودرو، دانشمندان از هوش مصنوعی برایپیشرفت در کار خود استفاده می‌کنند.

امایکی از کاربردهای مهم فناوری هوش مصنوعی استفاده از آن برای کاهش خطا در علم پزشکیو مهم‌تر از آن تشخیص بیماری برای درمان به موقع و مناسب است.

مهمترین ویژگی این فناوری در علم پزشکی استفاده و بکارگیری از اطلاعات و داده‌هایذخیره شده قبلی و تحلیل مقایسه‌ای است.

یکیاز موارد استفاده از فناوری هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی بوی دهاناست.

نفسانسان دارای ترکیبات شیمیایی است که با حس بویایی نمی­توان آن را تشخیص داد. امادانشمند بریتانیایی یک فناوری‌ مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه داده‌اند که قادر بهتحلیل و تجزیه دقیق بوی دهان است.

اینفناوری از طریق سنسورهای مختلف بوی دهان بیمار را دریافت کرده و پس از بررسی ترکیب­هایشیمیایی آن یک نمودار سه‌ بعدی ارائه می‌کند. برای مثال می‌توان از طریق اینتکنولوژی ابتلای بیمار به سرطان را با تشخیص مولکول‌های تنفسی تشخیص دهد.

یکیدیگر از موارد استفاده هوش مصنوعی در علم پزشکی، تشخیص بیماری‌های نادر ژنتیکی است.

ممکناست عجیب به نظر برسد، اما بسیاری از بیماری‌های مادرزادی و ژنتیکی کودکان را می‌تواناز طریق فرم جمجمه و موقعیت چشم آنها تشخیص داد.

فناوریهوش مصنوعی می­تواند از طریق تجزیه و تحلیل فرم اسکن شده جمجمه و مقایسه آن باداده‌های پیشین و پایگاه داده خود، بیماری ژنتیکی را تشخیص دهد.

اگرچههیچ‌ فناوری نمی­تواند با تجربه همراه با دانش پزشکان رقابت کند اما از آنجا کهتشخیص زودهنگام و درست برخی از انواع سرطان با درمان آن رابطه مستقیم دارد،استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان متخصص نیز کمک کند.

تشخیصانواع ملانوما یا تومور بدخیم پوستی و یا تشخیص پولیپ‌های (توده‌ها) دستگاه گوارشیو خوش‌خیم یا بدخیم بودن آنها از جمله کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در علم پزشکیاست.

منبع: www.euronews.com

درج نظر

درج پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوبترین‌ها

بالا