درباره ما

  • اینترنت اشیا، نشریه سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی در زمینه فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است.
  • این نشریه جنبه اطلاع رسانی و خبری دارد و به هیچ دستگاه یا شرکت دولتی و یا غیردولتی وابسته نیست.
  • انتشار دیدگاه ها و مطالب نویسندگان به معنای تأیید یا رد آن ها از سوی سندیکا نخواهد بود.
  • نشریه اینترنت اشیا از مطالب و مقالات متخصصان و علاقه مندان، همچنین اخبار اشخاص حقیقی و حقوقی فعال این حوزه استقبال می کند.
  • برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه نشریه سندیکا تماس حاصل فرمایید. اطلاعات تماس

صاحب امتیاز:

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

مدیر مسئول :

علی فتوت احمدی

سردبیر:

سعید محمودی

شورای سیاست گذاری:

افشین کلاهی، فرنوش فخیمی، محمدرضا کاویانی، سعید محمودی، حمید رضا کریم نژاد، داوود درخشان و مهرداد یار احمدی

دبیر اجرایی :

محمد هزارجریبی


نویسندگان:


طراحی سایت :

محمد رضا گودرزی

چاپخانه:

رواق روشن مهر

بالا