تابستان 97

راهکار مدیریت هوشمند بیمارستان با RFID

استفاده از RFID در ردیابی و مدیریت هوشمند بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی-بهداشتی

راهکار مدیریت هوشمند بیمارستان مبتنیبر RFID،ردیابی بیماران، پزشکان و تجهیزات گران قیمت در بیمارستان را تسهیل می‌کند. برچسب‌ها RFID به عنوان دستبند بیماران، کارت شناسایی کارکنان بیمارستان وتجهیزات و دارایی های بیمارستان نصب شده و از این طریق امکان شناسایی و ردیابیموقعیت آنها در هر زمان فراهم می‌شود. معماری سیستم مبتنی بر ارتباط Wi-Fi فراهم کننده ارتباط بی‌سیم مدیریت بیمارستان با بیمار، کارکنانو دارایی‌ها بیمارستان بوده و اجازه می‌دهد تا موقعیت کارکنان و تجهیزات مهم وحساس بیمارستان به‌سرعت قابل تشخیص باشد.

مدیریت موجودی داروها، بانک خون،نمونه‌های اخذ شده از بیماران و ردیابی آنها در آزمایشگاه از دیگر مشخصات اینسیستم و فناوری است. از دیگر کاربردهای این راه حل مدیریت رختشوی‌خانه و مدیریتعیادت کنندگان خواهد بود. این راه حل قادر به ادغام با سایر نظام‌های کنترل دسترسیاست و اجازه می‌دهد تنها کارکنان مجاز به بخش‌های مهم و حساس بیمارستان دسترسیداشته باشند.

برخی از اقدامات قابل انجام جهت هوشمندسازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی-درمانی:

کنترل و مدیریت هوشمند موجودی داروها، کالاها و تجهیزات درانبار اصلی و انبار بخش ها با حفظ و نگهداری جزئیات و ریز اطلاعات آنها

کنترل و مدیریت هوشمند موجودی بانک خون و نمونه های اخذ شده

کنترل و مدیریت هوشمند تجهیزات و اموال موجود در بخش ها،درمانگاه ها و… (حتی هنگام انجام عملیات استریل آنها)

اطمینان از انجام استریل تجهیزات (حتی در محیط های استریلدارای رطوبت و دما)

ارائه سیستم نوبت دهی و پذیرش

ارائه سیستم احضار پرستار

ردیابی و شناسایی تجهیزات، کادر پرسنلی، بیماران و

کنترل تردد افراد و اشیاء

ارائه کارت هوشمند و یا دستبند هوشمند برای بیماران و همراهبیمار جهت شناسایی، اجازه تردد در بخش ها، پرداخت هزینه های داخلی بیمارستان ازطریق شارژ اعتباری دستبند و

ایجاد و تشکیل پرونده های الکترونیکی برای بیماران و پرنسلکادر درمانی و بروزرسانی آنها از طریق رایانه دستی

نگهداری و حفظ کلیه سوابق بیمار به صورت الکترونیکی (از قبیل:سوابق داروهای مورد مصرف، سوابق جراحی ها، آزمایش های انجام گرفته، حساسیت هایدارویی و…)

کنترل جدول زمانبندی دارویی بیماران جهت مصرف و تزریق به موقعداروها، انجام آزمایشات، رادیولوژی، سونو گرافی و

کنترل دسترسی افراد به بخش ها (مانند:محدود کردن دسترسی به داروها و نواحیپر خطر، تفکیک و شناسایی بیماران هر بخش، ممانعت خروج بیماران قبل از تسویه حساب و…)

مدیریت و نظارت تخصصی بر بخش های مختلف (مانند بخش نوزادان جهتدرج و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به نوزاد، مادر نوزاد و…)

کنترل عوامل محیطی بیمارستان(دما، فشار، رطوبت، گرد و غبارو…)، همچنین اجرای فرامین از قبل تعریف شده متناسب با وضعیت و رخداد پیش آمده

مدیریت هوشمند مصرف انرژی متناسب با وضعیت محیط (کنترل و تغییرنور محیط، دمای محیط و…)

سیستم اعلام حریق

مدیریت هوشمند پارکینگ جهت ایجاد نظم، ظرفیت موجود، پرداخت حقپارکینگ و

ارائه سیستم گشت زنی و نگهبانی برای حراست هوشمند

کنترل و مدیریت رختشوی خانه و تفکیک لباسهای کثیف از لباس هاتمیز و آماده به مصرف

قابلیت اتصال و ارسال اطلاعات به سایر نرم افزارهای موجود در آنمرکز بهداشتی و درمانی

و بسیاری از قابلیتها و ویژگی های دیگر

مزایای استفاده از RFID در ردیابی و مدیریت هوشمند بیمارستان ها به طور کلی و خلاصه:

ردیابی مستمر موقعیت همه‌ی بیماران

ردیابی موقعیت مکانی پزشکان و پرستاران بیمارستان به‌صورت لحظه‌ای

ردیابی موقعیت مکانی امکانات و تجهیزات حیاتی و گران قیمتبیمارستان به‌صورت لحظه به لحظه

محدود کردن دسترسی به داروها، بخش کودکان و سایر نواحی پرمخاطره‌ی بیمارستان

مدیریت و کنترل موجودی انبارها(دارو، تجهیزات و…)

نظارت و ردیابی افراد غیرمجازی که در نواحی پرمخاطره‌یبیمارستان قدم می‌زنند

استفاده از برچسبRFID بیماران جهت مشاهده‌ و بروز رسانیاطلاعات بیمار از طریق رایانه دستی

تسهیل خدمات رسانی به بیماران از طریق محدود کردن دسترسی بهکارکنان مجاز و بیماران تایید شده در طی شرایط اورژانسی، بیماری‌های واگیردار وزمانی که درخواست مراجعین بتواند باعث به مخاطره افتادن توانایی بیمارستان در خدمترسانی مؤثر به بیمارانش شود

و

درج نظر

درج پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوبترین‌ها

بالا