تابستان 97

پایش منظم و دقیق درختان با استفاده از فناوری RFID

عنوانپروژه

سیستم شناسایی، بازرسی و نظارت مکانیزه درختان (شبنم)

مجری پروژه

شرکت تپکو (تراشه‌پردازپویا)

آدرس: تهران، تقاطع جنت‌آباد شمالی و آب‌شناسان (ایران‌پارس)، بهارستانسوم، پلاک ۳، واحد ۴

وب سایت: www.tapco1.com

 

کارفرما

شهرداری مناطق مختلف تهران

مدت پروژه

۳ ماه

تنظیم‌کننده متن

صغری آقابابایی با همکاری فرزاد آزرم‌نیا (شرکت تراشه‌پرداز پویا)

ضرورتپروژه

درسیستم‌های سنتی و دستی ثبت اطلاعات، همواره خطاهای بسیاری از جمله خطاهای بصری، خطاهاینوشتاری، خطاهای ورود اطلاعات به سیستم وجود دارد. زمان‌بر بودن و رشد تصاعدیاشتباهات نیز از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. همه این مسائلنشانگر عدم کارایی سیستم‌های ثبت دستی است.

به این ترتیب استفاده از سیستم‌هایشناسایی خودکار مانند RFID و تجهیزات و تکنولوژی‌هایموجود مانند پایانه‌های جمع‌آوری اطلاعات GPS, و… در اجرای سیستم‌های مکانیزه جمع‌آوری اطلاعات (ADCS) موثر است.

حوزه فضای سبز نیز از این قاعده مستثنی نیست. از عمده‌ترینمشکلات موجود در بخش‌های بازدید و بازرسی درختان می‌توان به عدم توجه کامل بهموضوع مورد بازرسی و فراموش شدن تعدادی از درختان در حین بازرسی اشاره کرد.

با استفاده از تکنولوژی RFID و پایانه‌های مجهز به    RF Reader، کنترل بازرسان و حذف خطاها مقدور و میسر است.

همچنین می‌توانبا ایجاد بانک اطلاعات کامل و به‌روز و بازدید و بازرسی منظم از درختان نسبت بهنگهداری هر چه بهتر و صحیح‌تر ثروت ملی اقدام کرد.

معرفی پروژه

 شبنم، مجموعه‌ای متـشکل از سخت‌افـزار و نرم‌افـزار برای شناسایی خودکاردرختـان، ثبت الکترونیکی اطلاعـات پـایش و تولید گـزارش‌های نهـایی است.

اجزای شبـنـم عبارتند از:

 • رایـانه (یا اپلیکیشن موبایل)
 • پایـانه جمع‌آوری اطلاعـات 
 • شنـاسه الکتـرونیـکی (تگ)  RFID
 • نـرم‌افـزار شبنـم

ساختار طرح و روش کار شبنم

الف. شناسایی مکانیزهدرختان

 • استفاده از تکنولوژی RFID:

حامل کد شناسایی درخت، یک RF Tag به شکل میخ است که به آسانی در درخت فرو می‌رود.

شکل شناسه

شکل شناسه (تگ) با ویژگی‌هایزیر سازگار است:

نشانه هویت مالک، بازدارندگیتخریب (پیگرد قانونی)، سهولت در نصب، سختی در جدا کردن، سازگار با رشد درخت، مقاومتدر برابر شرایط محیطی و…

نوع و حجم اطلاعات شناسه

اطلاعات مختلفی از طریقنرم‌افزار از شناسه دریافت می‌شود که از جمله آن‌ها این موارد است:

اطلاعات پایه، نشانی و زمان نصب، گونه گیاهی، وضعیت در زماننصب، نصاب، تاریخو ساعت، محل درخت، سن، ارتفاع تقریبی، بیماری، تاریخ هرس، نام بازرس، زاویه انحرافعمودی، آخرین خدمات ارائه شده و…

 • استفاده از پایانه‌های جمع‌آوری اطلاعات SR10, H11, …:

 بااستفاده از پایانه جمع‌آوری اطلاعات مجهز به RFReader می‌توان نسبت به شناسایی درختان از طریق میخ‌هاینصب شده، اقدام کرد.

در اینحالت تمام عملیات ثبت اطلاعات درختان در داخل پایانه‌ها انجام می‌پذیرد و استفادهاز کاغذ از بین می‌رود. همچنین اطلاعات جمع‌آوری شده به‌طور مستقیم وارد شبکه کامپیوتریمی‌شود و نیازی به تایپ نخواهد بود.

علاوه براین انتقال اطلاعات از طریق اپلیکیشن و با استفاده از WIFI,GPRS انجام می‌شود.

ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز ویژگی‌های زیر را دارا است:

مقاومت به شرایط محیطی، نشانی از هویت سازمانی، دارای خدماتو پشتیبانی پایدار و در دسترس و…

ب. بازرسی و نگهداری مکانیزهدرختان

با جمع‌آوریاطلاعات کامل درختان در یک بانک اطلاعات می‌توان نسبت به ایجاد دوره‌های بازدید وبازرسی از آن‌ها برای به‌روز نگه‌داشتن اطلاعات جمع‌آوری شده، اقدام کرد.

نرم‌افزار مورد نظر باید قابلیت توسعه، کارآمدیمناسب و خدمات و پشتیبانی پایدار و در دسترس را داشته باشد.

کاربرانشبنم

از جمله کاربران و مشتریان شبنم، سازمان پارکها (شهرداری)، مناطق شهرداری (پایشگران)، پیمانکاران، گروه‌های علمی و آماری و… است.

ویژگی‌ها و دستاوردهای طرح شبنم

 • دسترسی بـه سوابق درخت در محل آن بدون مراجعهبه بـانک اطلاعـاتی
 • امکـان ارسـال سوابـق جمـع‌آوری شده در تـاریخ‌هایمورد نظر بـه ستـاد فضای سبـز
 • صرفه‌جویی در وقت، کـاهش هزینه‌ها و خطاهایمربوط به جمع‌آوری و پردازش اطلاعات 
 • استفـاده از نـرم‌افـزار و سخت‌افـزارهـایسـاخت داخـل
 • دستـرسی به آمـارهـای دقیق‌تر در زمان مناسب
 • بهره‌بـرداری آسـان
 • حذف روال‌های سنتی و دستی ثبت اطلاعات
 • استفاده از جدیدترین تکنولوژی شناسایی خودکار (RFID)
 • بازدید و بازرسی تک‌تک درختان
 • پیشگیری از بروز وقایعی مانند افتادن درختان
 • درمان به موقع درختان بیمار
 • به روز بودن اطلاعات درختان
 • مراقبت بهتر از درختـان
 • کاهش خطـای نیروی انسـانی
 • ارتقـای دانش سازمانی
 • آسان‌سازی  فـرایند پـایش
 • هوشمنـدسـازی محیط کسب‌و‌کـار
 • ایجاد یک سیستم کامل مکانیزه برای ثبت اطلاعات، بازدیددرختان و…

قابلیت های شبنم

 • تحت شبکه
 • امکان افزودن گزارش‌ساز
 • امکان افزودن ماژول GPS
 • امکان افزودنرابط کاربری انگلیسی
 • امکان استفادهاز اپلیکیشن‌های اختصاصی برای انتقال اطلاعات

امکانات عمومی شبـنـم

 • امـکـان ارائه ) (Export گـزارش‌ها بـه‌صـورت  Excel،Word،PDF، TIFF، XML
 • فیلتـر پیشرفتـه روی جـداول اطلاعـات
 • ابـزار ذخیره و بازیـابی فایـل پشتیبـان از بـانک اطلاعـاتی برنـامه
 • ابزار انتقـال اطلاعات به ستـاد مرکـزی
 • گزارش‌سازجدولی پارامتریک

ویژگی‌های سیستمیشبـنـم

 • Processor Speed: 2GHz
 • Operating System: Windows XP-7
 • RAM: 2 GB
 • Disk Space: 300 MB
 • Software:.Net Framework 3.5,Microsoft SQL Server 2008
 • USB Port, WIFI, GPRS, GPS, …

نگاهیبه آینده

شناسه‌گذاری درختان به شیوه مذکوررا می‌توان در آینده با تجهیز آن‌ها به سنسورهای آفت‌یاب، رطوبت‌سنج و دماسنج برایآگاهی از وضعیت زیستی درخت و سنسور ارتعاش‌سنج برای شناسایی احتمال در حال برشبودن درخت توسط سارقان تکمیل کرد. این دسته از اطلاعات توسط سنسورها از طریق شبکه‌هایموبایلی به دیتا سنتر مورد نظر ارسال شده و در آنجا برای کمک به تصمیم‌گیری ونگهداری بهینه درختان مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

درج نظر

درج پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوبترین‌ها

بالا